Det kan vi

Lokalplanlægning
Områdeplanlægning
Kommuneplanlægning
Beskrivelser
Storytelling
Registreringer og analyser der knytter sig til fysisk planlægning
Miljøvurderingsrådgivning


Vi arbejder
hvor politik, sprog, proces, plan og jura mødes

Vores særlige kompetence er konsulentrådgivning indenfor byplanlægning

Vores særlige styrke er stor erfaring med kommunale processer og de formelle krav til planlægningen. Vi har en særlig ekspertise i udformningen af lokalplaner, hvor politik, sprog, proces, plan og jura mødes.
Vi sørger for at omsætte de gode hensigter i jeres plan til tekst og kortbilag, sådan at juraen er i orden, og jeres projekt bliver nemt at arbejde videre med.
Ring 31 32 26 22 for at høre nærmere.